Groepsbegeleiding

Tijdens groepsbegeleiding staat het werken aan (pyscho-sociale) doelen middels deelname aan groepsactiviteiten centraal. De begeleiding van de cliënten staat voorop en (onbewust) werken zij in diverse situaties o.a. aan:

  • hun beperkingen in contact met anderen
  • bevorderen van sociale interactie
  • vergroten van sociale vaardigheden
  • vergroten van zelfredzaamheid
  • inzicht vergroten m.b.t. grensoverschrijdend gedrag
  • het omgaan met onverwachte en onvoorziene situaties
  • en véél meer…