Over Intensoplus Geleen

Intensoplus Geleen biedt psychosociale begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen met een specifieke hulpvraag en/of diagnose. Structuur, participatie en sociale activering staan hierbij centraal. Wij vinden een goede afstemming tussen de omgeving (directe familieleden, school, werk, etc.) en de cliënt erg belangrijk en ondersteunen het systeem van de cliënt door het onderhouden van nauw contact, evaluatiemomenten en aansturing. Wij werken samen met: scholen, Centrum Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg, gemeentes, Mondriaan, Virenze, Amacura, Zuyderland, huisartsen en andere hulpverleners. We bieden begeleiding en behandeling individueel, begeleiding groep en gezinsbehandeling.

 

Verwijsindex

Het kan zijn dat meerdere organisaties betrokken zijn bij de hulp van een kind/jongere. Om geboden hulp op elkaar af te stemmen is het belangrijk dat organisaties dit van elkaar weten. Daarom werkt Intensoplus Geleen met de Verwijsindex. De Verwijsindex maakt het mogelijk om met andere hulpverleners in contact te komen. Voor meer informatie zie www.verwijsindex.tv/ouders