Begeleiding individueel

Meer informatie
Begeleiding individueel en/of coaching bieden wij aan op onze locatie, in de thuissituatie en/of op school.

Hierbij kunt u denken aan:

 • Begeleiding op het gebied van plannen, organiseren en structureren
 • Vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid
 • Vergroten van sociale vaardigheden
 • Vergroten van de weerbaarheid
 • Omgaan met angsten
 • Ondersteuning bij het uitvoeren van ADL-taken
 • Vergroten van zelfvertrouwen en verbeteren van het zelfbeeld
 • Verbeteren van zelfreflectie
 • Omgaan met emoties en gevoelens
 • Omgaan met veranderingen
 • Ondersteunen bij opvoed- en opgroeiproblematiek
 • School leerlinggericht adviseren
 • Trainen van zelfstandig wonen

Begeleiding groep

Meer informatie


Tijdens groepsbegeleiding staat het werken aan (pyscho-sociale) doelen middels deelname aan groepsactiviteiten centraal. De begeleiding van de cliënten staat voorop en (onbewust) werken zij in diverse situaties o.a. aan:

 • Hun beperkingen in contact met anderen
 • Bevorderen van sociale interactie
 • Vergroten van sociale vaardigheden
 • Vergroten van zelfredzaamheid
 • Inzicht vergroten m.b.t. grensoverschrijdend gedrag
 • Het omgaan met onverwachte en onvoorziene situaties

Begeleiding gezin

Meer informatie


Gezinsbegeleiding is gericht op begeleiding van het (hele) gezin en heeft tot doel om de situatie binnen het gezin te verbeteren, optimaliseren en/of aan te pakken. Hierbij kunt u denken aan:

 • Herstellen van relaties binnen het gezin
 • Vergroten van inzicht in het gedrag van alle gezinsleden
 • Psycho-educatie en/of benadering betreffende de hulpvraag van één van de gezinsleden
 • Overbelasting van ouder(s)/verzorger(s)
 • Opvoedondersteuning