Privacy

Ten behoeve van onze kwaliteit wordt het verloop van de begeleiding zorgvuldig gerapporteerd in een persoonlijk dossier welke alleen toegankelijk is voor betrokkenen vanuit Intensoplus Geleen. Gegevens worden niet verstrekt aan externen zonder dat u hiervoor officiële toestemming verleent middels een toestemmingsformulier.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Intensoplus Geleen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Intensoplus Geleen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Intensoplus Geleen verstrekt. Intensoplus Geleen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


  • Uw voor- en achternaam

  • Uw adresgegevens

  • Uw telefoonnummer

  • Uw e-mailadres

  • Uw IP-adres


Waarom Intensoplus Geleen uw gegevens nodig heeft
Intensoplus Geleen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Intensoplus Geleen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.


Hoe lang Intensoplus Geleen uw gegevens bewaart
Intensoplus Geleen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Intensoplus Geleen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek
Op de website van Intensoplus Geleen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Intensoplus Geleen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Intensoplus Geleen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Intensoplus Geleen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Intensoplus Geleen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Intensoplus Geleen heeft hier geen invloed op. Intensoplus Geleen heeft Google geen toestemming gegeven om via Intensoplus Geleen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@intensoplusgeleen.nl. Intensoplus Geleen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Intensoplus Geleenneemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Intensoplus Geleen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Intensoplus Geleen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Intensoplus Geleen via:

Intensoplus Geleen

Markt 11

6161 GG Geleen

Telefoon: 046-4106064

Mobiel: 06-38411954

Email: info@Intensoplusplusgeleen.nl

KvK: 14109638