Over Intensoplus Geleen

Intensoplus Geleen biedt psychosociale begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met een specifieke hulpvraag en/of diagnose.

Structuur, participatie en sociale activering staan hierbij centraal. Wij vinden een goede afstemming tussen de omgeving (directe familieleden, school, werk) en de cliënt erg belangrijk en ondersteunen het systeem van de cliënt door het onderhouden van nauw contact, evaluatiemomenten en aansturing.

Wij werken samen met: scholen, Centrum Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg, gemeentes, Mondriaan, Virenze, Amacura, Zuyderland, huisartsen en andere hulpverleners.

iStock-538491740.jpg

Ons team

Bij Intensoplus Geleen werken medewerkers met verschillende achtergronden: pedagogen, psychologen, leraren basisonderwijs, docenten voortgezet onderwijs, remedial teachers, dyslexie-, gedrags-, ontwikkelingsspecialisten en kindertherapeuten. Door deze brede expertise zijn wij in staat onze kwaliteit te waarborgen en een groot aanbod van diensten te leveren.